Garantija

  1. GARANTIJA PREKĖMS

1.1. Prekėms Pardavėjas suteikia 90 (devyniasdešimt) dienų garantinį aptarnavimą. Garantinio aptarnavimo laikotarpio pradžia sutampa su prekės perdavimo Pirkėjui data.

1.2. Garantinio aptarnavimo laikotarpiu, Pirkėjas turite teisę į nemokamą įsigytos prekės defektų (trūkumų) šalinimą, kilusį dėl gamintojo kaltės, su sąlyga, kad laikomasi gamintojo garantinių sąlygų. Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantija galioja likusį garantinio aptarnavimo laiką.

1.3. Garantinis aptarnavimas atliekamas tik pateikus prekės pirkimo dokumentą ir Pirkėjo prašymą Pardavėjui dėl prekės priėmimo garantiniam aptarnavimui, su išsamiu defekto apibūdinimu. Prekės serijinis numeris turi atitikti nurodytą pirkimo dokumentuose.

1.4. Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į arba iš techninės priežiūros centrų, apmoka Pirkėjas.

1.5. Prekių gamintojas gali prekėms suteikti ir ilgesnį garantinį aptarnavimą. Pasibaigus Pardavėjo suteiktam garantinio aptarnavimo terminui, Pardavėjas neatsako už gamintojo suteiktos garantijos sąlygas ir/ar jų vykdymą.