Skip to main content
search
0

Pristatymas taisykloms 1 d.d. ⏩ Registracija | Pristatymo informacija

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo nuostatos kartu su jose nurodytais dokumentais numatytos teikti informaciją apie Smartparts („Pardavėjas“) bei išaikinti internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių pirkimo ir pardavimo Taisykles („Taisyklės“) asmenims, nurodytiems Taisyklių 5.1. papunktyje („Pirkėjas“) ir įsigijusiems prekes („Prekės“) internetinėje parduotuvėje: www.smartparts.lt.

1.2. Šios Taisyklės taikomos sudarant bet kokias Prekių pardavimo sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo („Sutartis“). Prieš užsakydami bet kokias Prekes internetinėje parduotuvėje atidžiai perskaitykite šias Taisykles ir įsitikinkite tuo, kad jas supratote teisingai. Atkreipkite dėmesį į tai, kad prieš baigdamas užsakyti Prekes, Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika. Atsisakius tai padaryti, neįmanoma pabaigti užsakymo proceso ir Užsakyti Prekes.

1.3. Pirkėjo prašoma atsispausdinti šias Taisykles ateičiai.

1.4. Informuojame ir apie tai, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos Taisyklių 6 skyriuje nustatyta tvarka. Kiekviena kartą užsakant Prekes, rekomenduojame perskaityti Taisykles ir įsitikinti, kokiomis sąlygomis konkrečiu atveju bus vykdomas užsakymas.

 1. Informacija apie Pardavėją

2.1. Šios Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes adresu www.smartparts.lt. Pardavėjas SM TRADING MB, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, imones kodas 30154678, buveinės adresas Lukiškių g. 5-429, LT-01108, Vilnius.

2.2. Daugiau informacijos apie Pardavėją ir jo kontaktinė informacija pateikta skyriuje „Kontaktai“.

 1. Prekės

3.1. Internetinėje parduotuvėje pateikti Prekių paveikslėliai yra tik informacinio pobūdžio. Pardavėjas negali garantuoti, jog Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai perteiks Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, jog Prekės vaizdas paveikslėlyje, pateikiamame internetinėje parduotuvėje, gali nežymiai skirtis nuo Prekės tikrojo vaizdo.

3.2. Prekių pakuotė gali skirtis nuo matomos paveikslėlyje, pateiktame internetinėje parduotuvėje.

3.3. Jeigu nėra nurodyta kitaip, Pirkėjui yra prieinamos visos internetinėje parduotuvėje siūlomos Prekės. Taisyklių 5.9 ir 9.5 papunkčiuose nurodytais atvejais, Pirkėjas nedelsiant informuojamas apie Prekę, kurios negalima įsigyti, e-paštu ar kita ryšio priemone (telefonu arba SMS) ir tokios Prekės užsakymas atšaukiamas.

3.4. Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalų ir ( arba ) maksimalų konkrečios prekės vienu kartu užsakomą kiekį.

 1. Asmens duomenų tvarkymas

4.1. Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, jog Privatumo politikoje yra nurodytos svarbios Taisyklių sąlygos, rekomenduojame Pirkėjui jas atidžiai perskaityti ir įsitikinti, kad jis supranta ir sutinka su visomis Privatumo politiko sąlygomis.

 1. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

5.1. Prekes internetinėje parduotuvėje įsigyti gali šie Pirkėjai:

 1. a) fiziniai asmenys, kuriems yra sukakę 16 (šešiolika) metų;
 2. b) juridiniai asmenys.

5.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, jog turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje parduotuvėje.

5.3. Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka Pirkėjui užtikrina galimybę patikrinti ir pataisyti klaidas prieš pateikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas kiekviename užsakymo pateikimo etape atidžiai perskaitytų ir patikrintų pateikiamą užsakymą.

5.4. Manoma, kad Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaryta nuo momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformuoja Prekių krepšelį, nurodo Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškais rašmenimis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto indeksą, pasirenka mokėjo būdą ir susipažįsta su šiomis Taisyklėmis, nuspaudžia mygtuką „Įforminti užsakymą“ bei apmoka užsakymą arba pasirenka mokėjimo būdą, nurodytą Taisyklių 10.1. papunkčio b dalyje. Neapmokėjus Užsakymo, manoma, kad sutartis nesudaryta. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju, pasinaudodamas užsakyme nurodytu telefono numeriu arba e-pašto adresu, remdamasis sudaryta sutartimi arba spręsdamas su sutarties vykdymu susijusius neaiškumus.

5.5. Kai Pirkėjas pateikia užsakymą ir jį apmoka arba pasirenka Taisyklių 10.1. papunkčio b dalyje nurodytą mokėjimo būdą – jam e-pašto adresu išsiunčiamas laiškas, patvirtinantis gautą užsakymą.

5.6. Ruošdamas užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką ir ( arba ) SMS, kuriais informuoja, jog Prekės yra išsiųstos Pirkėjui arba paruoštos atsiimti parduotuvėje (atsižvelgiant į tai, kuris Prekių įsigijimo būdas buvo pasirinktas).

5.7. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis (užsakymas) registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

5.8 Jei Pirkėjas pasirinko mokėjimo būdą „pavedimu“, po to, kai Pardavėjas patvirtina užsakymą, nurodytu e-pašto adresu bus išsiųsta elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo informacija. Sąskaita faktūra siunčiama e-paštu tik darbo dienomis. Kai Pardavėjas perduoda Prekes kurjeriui (jei Prekės Pirkėjui pristatomos per kurjerį), su Preke siunčiamas prekių važtaraštis, nurodžius gavimo / perdavimo (atsižvelgiant į tai, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas ir kuris iš Pardavėjo tiekėjų konkrečiu atveju pristato Prekes) dienos datą.

5.9. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, kai Preke daugiau nebeprekiaujama, arba dėl klaidos, susijusios su internetinėje parduotuvėje nurodyta kaina, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 9.5 papunktyje, Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją e-paštu arba kita ryšio priemone (telefonu arba SMS) ir atšaukia užsakymą. Tuo atveju, jei Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins šią sumą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

 1. Teisė keisti taisykles

6.1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet ne apsiribojant, kai tai yra susiję su:

 1. a) apmokėjimo sąlygų keitimu;
 2. b) taikomų teisės aktų pakeitimais.

6.2. Kiekvieną kartą, užsakant Prekes, siekiant sudaryti Sutartį tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, galios Sutarties sudarymo dieną galiojanti Taisyklių redakcija.

6.3. Kiekvieną kartą keičiant Taisykles, remiantis šių Taisyklių 6 punktu, Pardavėjas informuos Pirkėją ir praneš jam apie tai, nurodydamas, kad Taisyklės buvo pakeistos, o jų keitimo data bus nurodyta šių Taisyklių 1.4. papunktyje.

 1. Prekių grąžinimas ir vienašališkas Sutarties nutraukimas, vartotojui pasinaudojus atsisakymo teise

7.1. Pirkėjas, būdamas vartotojas (fizinis asmuo), turi teisę pasinaudoti atsisakymo teise, nenurodant priežasties, grąžinti gautas Prekes – per šių Taisyklių 7.3 papunktyje nurodytą laikotarpį. Tai reiškia, jog per nurodytą laikotarpį, persigalvojus ar dėl kitų priežasčių nusprendus atsisakyti Prekės, Pirkėjas turi teisę pateikti Pardavėjui savo prašymą grąžinti prekes Pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtus pinigus. Prekės grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas.

7.2. Pirkėjo teisė per 14 dienų laikotarpį vienašališkai atsisakyti Sutarties, grąžinti Prekes Pardavėjui ir gauti pinigus, pasinaudojant atsisakymo teise, taikoma tik vartotojams (fiziniams asmenims). Ji atsiranda Sutarties sudarymo dieną, kaip tai apibrėžta Taisyklių 5 punkte.

14 dienų laikotarpis skaičuojamas taip:

 1. a) Sutarčiai – nuo dienos, kai Pirkėjas arba trečiasis asmuo, kuris nėra vežėjas (kurjeris) ir kurį nurodė Pirkėjas, gavo Prekę;
 2. b) jeigu Pirkėjas vienu kartu užsakė keles Prekes, kurios pristatomos atskirai, – nuo dienos, kai Pirkėjas arba trečiasis asmuo, kuris nėra vežėjas ir kurį nurodė Pirkėjas, gavo paskutinę Prekę;
 3. c) jeigu pristatoma Prekė, kurią sudaro kelios partijos ar dalys, – nuo dienos, kai Pirkėjas arba trečiasis asmuo, kuris nėra vežėjas ir kurį nurodė Pirkėjas, gavo paskutinę Prekės partiją arba dalį;
 4. d) nuolatinio Prekių pristatymo sutartys – nuo dienos, kai Pirkėjas arba trečiasis asmuo, kuris nėra vežėjas ir kurį nurodė Pirkėjas, gavo pirmąją prekę.

7.3. Pirkėjas, kuris nori grąžinti Prekes ir atsisakyti Sutartiesį, privalo išsiųsti Pardavėjui užpildytą laisvos formos prašymą, kuriame būtų išaiškintas sprendimas atsisakyti Sutarties. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą, jog jį gavo.

7.4. Prekės keičiamos ir ( arba ) grąžinamos paštu, paštomatu arba kurjerio pristatymu, atsižvelgiant į skyriuje „Garantija ir grąžinimas“ numatytas išimtis.

7.5. Pirkėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo Pardavėjui apie savo sprendimą grąžinti Prekę (arba atsisakyti Sutarties) pateikimo dienos grąžina arba perduoda Prekes Pardavėjui arba asmeniui, kurį Pardavėjas įgaliojo priimti Prekes. Manoma, kad termino laikytasi, jeigu Pirkėjas Prekes nusiunčia prieš baigiantis 14 (keturiolikos) dienų terminui.

7.6. Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas terminas, nurodytas Taisyklių 7.3 papunktyje, ir jeigu Prekę bus galima grąžinti pirminės būklės bei parduoti už visą ar mažesnę kainą.

7.7. Prekes grąžinančiam Pirkėjui grąžinami ir visi už Prekę sumokėti pinigai, įskaitant pristatymo išlaidas. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę, Pardavėjas grąžina už Prekes sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų, atsižvelgiant į šių Taisyklių 7.13 papunkčio sąlygas. Galiojantys pristatymo ir aptarnavimo paslaugų tarifai pateikti skyriuje „Pristatymas ir apmokėjimas“. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, jei kitoms tos pačios siuntos Prekėms, perkant jas atskirai, būtų taikomas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikomas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis, ir tik tokia apimtimi, kuri lygi nurodyto tarifo skirtumui. Tuo atveju, jei Prekės grąžinamos dėl netinkamos jų kokybės, taikomos šių Taisyklių 7.11. papunktyje nurodytos sąlygos.

7.8. Pirkėjas atsako už sumažėjusią Prekės vertę (įskaitant, bet neapsiribojant, šių Taisyklių 7.9 papunktyje nurodytais atvejais) dėl nebūtinų veiksmų, norint nustatyti Prekės rūšį, savybes ir veikimą, t. y. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai Prekės vertės sumažėjimui.

7.9. Grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nesugadintos etiketės, apsauginės plėvelės ir pan.), ji taip pat negali būti naudota. Visos grąžinamos Prekės turi būti su originaliomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir tais pačiais priedais, su kuriais jos buvo parduotos. Grąžinamos prekės turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantijos talonu, jeigu jie buvo pristatyti su Preke) tokios pat sudėties, kokią buvo įsigijęs Pirkėjas. Kartu turi būti grąžinamos ir už Prekes gautos dovanos.

7.10. Grąžinant Prekę reikia pateikti pirkimo dokumentą ir nurodyti užsakymo numerį.

7.11. Jeigu Pirkėjas grąžina Prekes dėl jų netinkamos kokybės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui už netinkamą Prekę visą sumokėtą kainą ir atlyginti pristatymo bei grąžinimo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, jei kitoms toms pačioms siuntos Prekėms, perkant jas atskirai, būtų taikomas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas, perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis, ir tik tokia apimtimi, kuri lygi nurodyto tarifo skirtumui. Jeigu buvo pasirinktas kitas Prekės grąžinimo būdas nei siūlė Pardavėjas, dėl ko buvo patirtos neproporcingos ir didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo kompensuoti tokių prekių grąžinimo išlaidų.

7.12. Įprasta tvarka, Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke.

7.13. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjo sumokėtos sumos tol, kol Pardavėjas negauna grąžinamų Prekių ir nepatikrinama jų atitiktis Taisyklių 7.8 ir 7.9 papunkčiams.

7.14. Tol, kol nuosavybės teisės į Prekę nėra perėjusios Pirkėjui, t. y., iki momento, kol Pirkėjas gaus Prekes, jis turi teisę atsisakyti Sutarties.

7.15. Tuo atveju, jei Prekės buvo pristatytos Pirkėjui jau atsisakius Sutarties:

 1. a) Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui;
 2. b) Pirkėjas privalo tinkamai rūpintis Prekių saugojimu, kol šios bus grąžintos Pardavėjui;
 3. c) Prekės kaina ir pristatymo išlaidos Pirkėjui kompensuojamos pagal 7.7 papunktį.

7.16. Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos Prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Grąžinimo taisyklės, nurodytos šioje 7 ar kitose Taisyklių dalyse nedaro jokios įtakos šių teisių egzistavimui.

 1. Pristatymas

Pristatymas į namus.

8.1. Prekes pristato transporto įmonė Pirkėjo sąskaita. Atskirais, Pardavėjo nurodytais atvejais Prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

8.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymo į namus paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų Prekių svorio ir kainos. Galiojantys pristatymo įkainiai pateikiami skyriuje „Pristatymas ir apmokėjimas”.

8.3 Pirkėjo užsakymas įvykdomas prieš planuotą pristatymo dieną, nurodytą 5.6 papunktyje įvardytame pranešime apie prekių išsiuntimą, išskyrus atvejus, kai įvyksta įvykiai, kurių Pardavėjas nekontroliuoja (kaip tai apibrėžta šių Taisyklių 16 punkte).

8.4. Paprastai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per skyriuje „Pristatymas ir apmokėjimas“ nurodytus terminus. Pirkėjas visada informuojamas apie numatytą Prekės pristatymo terminą SMS.

8.5 Nuosavybės teisės į Prekę pereina Pirkėjui nuo to momento, kai kurjeris perduoda Prekes Pirkėjui. Netyčinio Prekių netekimo ir sugadinimo rizika pereina Pirkėjui, kai Pirkėjas arba trečiasis asmuo, kuris nėra vežėjas (kurjeris) ir kurį nurodė Pirkėjas, gavo Prekes. Jeigu Prekės vežėją pasirenka pats Pirkėjas, o Pardavėjas tokios pristatymo galimybės nesiūlo, šioje dalyje nurodyta rizika pereina Pirkėjui nuo momento, kai Prekė perduodama vežėjui.

8.6. Siuntos pristatymo momentu Pirkėjas arba trečiasis asmuo, kurį nurodė Pirkėjas, privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, atkreipdamas dėmesį į Kurjerių paslaugas teikiančios (-ių) organizacijos (-ų) taisykles, kaip tai nurodyta skyriuje „Garantija ir grąžinimas“.

8.7. Aptikęs siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas arba trečiasis asmuo, kurį nurodė Pirkėjas, turi teisę siuntos nepriimti. Tokiu atveju kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovas kartu su Pirkėju ar trečiuoju asmeniu, nurodytu Pirkėjo, užpildo specialų siuntos patikros aktą, pateikiamą kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo, ir jame nurodo pastebėtus pažeidimus.

8.8. Pirkėjui arba trečiajam asmeniui, kurį nurodė Pirkėjas, priimant ir pasirašant kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo pateiktame specialiame įrenginyje ar ant popierinio patvirtinimo, nenurodant pastabų, manoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, papildomos paslaugos, nurodytos specialiame įrenginyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, yra suteiktos tinkamai, jei nenurodyta kitaip.

8.9. Pristatant ir perduodant Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, manoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes iš tikro priėmė Pirkėjas, ar bet kuris trečiasis asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu. Jeigu planuotą Prekių pristatymo dieną Prekės neatvežamos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.

8.10. Jei Prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti Prekes priimančio asmens duomenis, užpildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

8.11. Priimant Prekes, turi būti nurodytas galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas tam, kad Pirkėjas būtų tinkamai identifikuotas. Jeigu Pirkėjas pats negali priimti Prekių, bet Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės išsakyti Pardavėjui pretenzijų dėl to, kad Prekės pristatytos ne tam asmeniui.

8.12. Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo dienos patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, reikmenis ir komplekto sudėtį. Jeigu Pirkėjas per nurodytą terminą neįvykdo šios pareigos ir nepateikia Pardavėjui pretenzijų, manoma, kad Prekių pakuotės būklė yra gera, o kiekis, kokybė, asortimentas, reikmenys ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

Prekių gavimas klientų aptarnavimo centre

8.13. Pirkėjui pasirinkus, išskyrus atvejus, numatytus skyriuje „Pristatymas ir apmokėjimas“, internetinėje parduotuvėje užsakytas Prekes galima nemokamai gauti skyriuje „Kontaktai“ nurodytose parduotuvėse.

8.14. Pardavėjas paruošęs Prekes gavimui, informuoja apie tai Pirkėją e-paštu arba kita ryšio priemone (telefonu arba SMS).

8.15. Įprasti Prekių paruošimo (gauti) terminai išvardyti skyriuje „Pristatymas ir apmokėjimas“, per nurodytus terminus.

8.16. Užsakytos Prekės turi būti priimtos ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas, jei užsakymas apmokėtas iš anksto, ir per 5 (penkias) dienas, jei už siuntą sumokama jos gavimo vietoje, po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją e-paštu arba kita ryšio priemone (telefonu ar SMS) apie galimą Prekės gavimo dieną. Prekes nepasiėmus per šiame papunktyje nurodytą terminą, užsakymas atšaukiamas.

8.17. Pirkėjui atsiimant Prekes klientų aptarnavimo centre, nuosavybės teisės į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai Pardavėjas jas perduoda Pirkėjui.

8.18. Atsiidamas Prekes parduotuvėje, Pirkėjas privalo:

 1. a) parodyti SMS su užsakymo numeriu;
 2. b) parodyti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

8.19. Atsiimti Prekes gali tik pats Pirkėjas. Jei Prekes atsiims kitas asmuo, užsakant Prekes, jį būtina nurodyti kaip Prekių gavėją. Jeigu Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjas turi teisę pareikalauti įgaliojimo Prekėms gauti.

8.20. Prekių priėmimo momentu Pirkėjas arba trečiasis asmuo, nurodytas Pirkėjo, privalo patikrinti Prekių pakuotę, kiekį, kokybę, asortimentą, reikmenis ir komplektaciją:

 1. a) aptikus Prekių pakuotės pažeidimą, Prekių kiekio, kokybės, asortimento, reikmenų ir komplektacijos neatitikimą (-us), Pirkėjas arba trečiasis asmuo, nurodytas Pirkėjo, turi teisę Prekių nepriimti;
 2. b) Pirkėjui arba trečiajam asmeniui, kurį nurodo Pirkėjas, priėmus Prekes, manoma, jog Prekės perduotos tvarkingoje pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas, reikmenys ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

8.21. Papildoma informacija, susijusi su Prekių pristatymu, pateikta skyriuje „Pristatymas ir apmokėjimas“.

 1. Prekių kaina ir pristatymo išlaidos

9.1. Prekių kainos bus tokios, kokios yra nurodytos internetinėje parduotuvėje. Pardavėjas daro viską, kas leidžiama proto ribose, siekdamas užtikrinti, jog Prekių kainos tuo momentu, kai Pirkėjas pateikia užsakymą, būtų teisingos. Jeigu Pardavėjas pastebi, jog Prekių kainose yra netikslumų, taikomas šių Taisyklių 9.5 papunktis.

9.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau šie pakeitimai neturi įtakos jau sudarytoms Sutartims.

9.3. Prekių kainos pateikiamos įskaitant PVM (ten, kur jis taikomas) tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje. Tuo atveju, jeigu PVM dydis keistųsi laikotarpiu nuo užsakymo dienos iki pristatymo dienos, kaina gali keistis, atsižvelgiant į PVM dydžio pasikeitimą, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas už Prekes visiškai atsiskaitė prieš įsigaliojant PVM dydžio pakeitimui. Pardavėjas apie tokį kainos pasikeitimą raštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekę už kainą, pakoreguotą, atsižvelgiant į pasikeitusį PVM dydį arba atšaukti užsakymą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu su Pirkėju nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas apie tai informuojamas raštu.

9.4. Prekių kainos neapima užsakymo parengimo, pristatymo ir užnešimo išlaidų. Pristatymo išlaidų įkainiai, nurodyti internetinėje parduotuvėje, gali keistis. Galiojantys pristatymo įkainiai pateikti skyriuje „Pristatymas ir apmokėjimas“.

9.5. Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjo internetinėje parduotuvėje siūlomas labai platus Prekių asortimentas, nepaisant visų protingų Pardavėjo pastangų, negalima atmesti galimybės, jog gali būti nurodyta neteisinga Prekės kaina dėl nuo Pardavėjo nepriklausančios techninės klaidos. Tuo atveju, kai Pardavėjas nustato, jog nurodyta neteisinga Prekių kaina, Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją e-paštu arba kita ryšio priemone (telefonu arba SMS) ir atšaukia užsakymą. Norėdamas įsigyti tą pačią Prekę už naują, teisingai nurodytą kainą, Pirkėjas turi ją užsakyti iš naujo.

Dėl reversinio PVM taikymo.

9.6. Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms Prekėms taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimas. Atvirkštinis PVM nebus taikomas, jeigu užsakymą pateikęs PVM mokėtojas padarys apmokėjimą ne iš jam priklausančios banko sąskaitos. Taikant atvirkštinį PVM nuolaidos nėra taikomos.

 1. Apmokėjimas

10.1. Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:

 1. a) grynaisiais arba banko kortele, gaudamas prekes, laikantis skyriuje „Pristatymas ir apmokėjimas“ nurodytų sąlygų;
 2. b) bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, kuri nurodyta PVM avansinėje sąskaitoje faktūroje;
 3. c) mokėjimo (kreditine arba debetine) kortele;
 4. d) išsimokėtinai, pasinaudodamas lizingo partnerių teikiamomis paslaugomis.

10.2. Juridiniams asmenims rekomenduojama pavedimo informacijoje nurodyti įmonės registracijos numerį tam, kad mokėjimas būtų greičiau identifikuotas. Taip užsakymas sistemoje bus greičiau patvirtintas ir pradėtas greičiau vykdyti.

10.3. Jeigu Pirkėjas pasirenka 10.1 papunkčio c dalyje nurodytą atsiskaitymo būdą, jis privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo mygtuko „Įforminti užsakymą“ paspaudimo. Per nurodytą terminą nepatvirtinus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę manyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti sutartį, ir anuliuoti užsakymą.

10.4. Pirkėjo pasirinktos Prekės yra rezervuojamos Pardavėjo sistemoje ir Pardavėjas pradeda vykdyti užsakymą:

 1. a) kai Pardavėjas iš Pirkėjo banko gauna pranešimą apie atliktą už pasirinktas prekes mokėjimą – 10.1 papunkčio b, c dalių atvejais;
 2. b) kai gaunamas patvirtinimas apie skirtą finansavimą – 10.1 papunkčio d dalies atveju;
 3. c) nedelsiant, įvykdžius užsakymą, kaip tai numatyta 5 skyriuje – 10.1 papunkčio a dalies atveju.

10.5. Internetinė parduotuvė užtikrina „Tax Free“ paslaugas.

10.6. Išsami informacija, susijusi su mokėjimi, pateikta skyriuje „Pristatymas ir apmokėjimas“.

 1. Pirkėjo pareigos

11.1. Pirkėjas įsipareigoja pirkimo formoje pateikti tik teisingą ir išsamią informaciją. Pasikeitus registracijos formoje nurodytai informacijai, Pirkėjas privalo nedelsdamas ją atnaujinti.

11.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir tinkamai naudotis internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ir stabiliam veikimui. Jeigu Pirkėjas nesilaiko šio įsipareigojimo, Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve, Pardavėjas neatsako už Pirkėjo nuostolius, susijusius su tuo.

11.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas Prekes ir priimti jas laikydamasis šiose Taisyklėse nustatytos tvarkos.

11.4. Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudotis Preke (įskaitant jos surinkimą, montavimą ir pan.), apžiūrėti Prekę ir įsitikinti, jog gavo, būtent, tą Prekę, kurią buvo užsakęs.

11.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 1. Garantija

12.1.Pardavėjo parduodamoms Prekėms užtikrinama garantija. Informacija apie garantiją ir taikomas sąlygas nurodoma su Prekėmis išduotoje garantijoje.

12.2. Garantija papildo Pirkėjo teises, susijusias su nekokybiškomis Prekėmis.

 1. Pardavėjo pareigos

13.1. Pardavėjas įsipareigoja:

 1. a) dėti visas pastangas ir užtikrinti sąlygas, kad Pirkėjas galėtų tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;
 2. b) gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nurodytų reikalavimų.

 1. Prekės kokybė

14.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatymuose numatyta kokybės garantija). Pardavėjas įvairioms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laikotarpį galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodytos dokumentuose, išduotuose kartu su Preke.

14.2. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

14.3. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl nekokybiškų ir nepilnos komplektacijos Prekių, tai gali padaryti skyriuje „Kontaktai” nurodytose Retail Chain UAB parduotuvėse arba raštu e-pašto adresu: info@smartparts.lt.

14.4. Pateikdamas skundą, Pirkėjas prie jo turi pridėti Prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) bei nurodyti šią informaciją:

 1. a) Prekės užsakymo numerį;
 2. b) būtina nurodyti Prekės defektą, gedimo požymius arba trūkstamą dalį;
 3. c) būtina pateikti kitus įrodymus, pavyzdžiui, Prekės nuotrauką, nekokybiškos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis gedimas ir jį galima nufotografuoti), Prekės pakuotės nuotrauką ir kt.

14.5. Pateikdamas skundą, Pirkėjas turi nurodyti vieną iš pageidaujamų pretenzijos sprendimo būdų:

 1. a) Pardavėjas be atlygio, per protingą terminą pašalina Prekės neatitikimą reikalavimams – trūkumus, jeigu juos įmanoma pašalinti;
 2. b) atitinkamai sumažinti pirkimo kainą;
 3. c) pakeisti Prekę analogiška, reikiamos kokybės Preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
 4. d) atšaukti Sutartį ir grąžinti Pirkėjui už Prekę sumokėtą pinigų sumą, jeigu pardavus neatitinkančią kokybės reikalavimų Prekę, iš esmės pažeistas užsakymas.

14.6. Pretenzija nagrinėjama ir atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų.

14.7. Pirkėjas gali pasidomėti garantiniu aptarnavimu, paskambinęs telefonu: +37067749803, arba užduodamas su tuo susijusius klausimus raštu e-pašto adresu: info@smartparts.lt.

 1. Atsakomybė

15.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus, naudojantis internetine parduotuve, įskaitant, bet ne apsiribojant, pirkimo formoje pateitų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už pasekmes, atsiradusias dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidų ar netikslumų.

15.2. Užpildydamas pirkimo formą internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir ( arba ) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu internetinėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie internetinės parduotuvės, naudodamiesi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju, o Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus internetinėje parduotuvėje.

15.3. Pardavėjas, kiek tai neprieštarauja taikomiems teisės aktams, atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, nekreipdamas dėmesio į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, šia Privatumo politika ir kitais Taisyklėse nurodytais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo užtikrinta.

15.4. Pirkėjas privalo užtikrinti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų saugų saugojimą ir jų neatskleisti bei užtikrinti, kad duomenis žino tik jis ir kad duomenis naudoja tik pats Pirkėjas, taip pat neperduoti ir kitokiais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims susipažinti su šiais duomenimis bei jais pasinaudoti. Jeigu kyla įtarimų, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti kitas asmuo, būtina nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, Pardavėjas taip pat nedelsiant turi būti informuotas apie prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar atskleidimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, tad Pirkėjas prisiima visą atsakomybę apie tokių veiksmų pasekmes.

15.5. Už Sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15.6. Tuo atveju, jei Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių sąlygas, jis atsako už Pirkėjo patirtą žalą ir nuostolius, atsiradusius, kaip šių Taisyklių pažeidimo numanomos pasekmės. Žala arba nuostoliai laikytini numanomais, jei jie yra akivaizdžios Pardavėjo padaryto pažeidimo pasekmės arba, jeigu šią žalą arba nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė sudarydami Sutartį.

15.7. Pardavėjas pristato Prekes tik namų ūkio reikmėms ir asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti parduodamų Prekių komerciniais, verslo ir perpardavimo tikslais, o Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos trukdžius ar nuostolius, susijusius su prarastomis verslo galimybėmis.

15.8. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių svetainėse pateiktą informaciją, net jei Pirkėjai patenka į šias svetaines, naudodamiesi Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančia nuoroda.

 1. Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai

16.1. Pardavėjas neatsakys už sutartinių ir bet kokių įsipareigojimų nevykdymą ar vėluojantį vykdymą, jei toks nevykdymas arva vėlavimas yra susiję su Pardavėjo nekontroliuojamais įvykiais, kaip tai apibrėžta šių Taisyklių 16.2 papunktyje.

16.2. Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis – tai bet kokie veiksmai ir įvykis, kurių Pardavėjas negali pats kontroliuoti.

16.3. Įvykus Pardavėjo nekontroliuojamam įvykiui, turinčiam įtakos tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų vykdymui pagal Sutartį:

 1. a) Pardavėjas nedelsdamas apie tai informuos Pirkėją; ir
 2. b) Pardavėjo įsipareigojimų, susijusiųs su Sutartimi, vykdymas bus sustabdytas, o įsipareigojimų vykdymo terminas bus pratęstas laikotarpiu, lygiu Pardavėjo nekontroliuojamo įvykio trukmei. Jei Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai turi įtakos Prekių tiekimui Pirkėjui, Pardavėjas, pasibaigus Pardavėjo nekontroliuojamam įvykiui, suderins naują pristatymo datą.
 3. Informacijos siuntimas

17.1. Taisyklėse naudota sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.

17.2. Pirkėjas tam, kad susisiektų su Pardavėju raštu arba tuo atveju, kai Taisyklėse yra numatyta Pirkėjo pareiga susisiekti su Pardavėju raštu, siunčia Pardavėjui elektroninį laišką e-pašto adresu: info@smartparts.lt. Pardavėjas raštu informuos Pirkėją apie gautą pranešimą (paprastai e-paštu). Šių Taisyklių 7 punkte yra numatytas atsisakymo teisės naudojimas, siekiant atsisakyti Sutarties, Pirkėjimo kreipimosi į Pardavėją tvarka.

17.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu e-pašto adresu.

 1. Kitos sąlygos

18.1. Bet kuriai sutarčiai, sudarytai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, taikomos šios Taisyklės kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais Taisyklėse. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminti kaip rašytinis dokumentas.

18.2. Pirkėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi tam tikras teises, susijusias su netinkamos kokybės Prekėmis. Jokia šių Taisyklių nuostata neturėtų būti interpretuojama kaip suvaržanti ar apribojanti naudojimąsi tokiomis teisėmis.

18.3. Pardavėjas turi teisę perduoti savo Sutartyje numatytas teises ir pareigas trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau šių teisių ir pareigų perdavimas neturės įtakos Pirkėjo teisėms ir Pardavėjo įsipareigojimams, numatytiems šiose Taisyklėse. Tokio perdavimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perdavimą internetinėje parduotuvėje.

18.4. Pirkėjas neturi teisės perduoti savo visų ar dalies teisių ar įsipareigojimų, susijusių su šiomis Taisyklėmis, trečiajam asmeniui ar asmenims, negavęs rašytinio Pardavėjo sutikimo.

18.5. Jei kurią nors iš šių Sąlygų teismas pripažįsta neteisėta, negaliojančia ar netaikytina, likusios šių Taisyklių sąlygos lieka galioti ir taikytinos visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių sąlyga, pripažinta neteisėta, negaliojančia arba netaikytina iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuri nebus pripažinta neteisėta, negaliojančia ar netaikytina.

18.6. Jei šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, bet koks Pardavėjo vėlavimas, susijęs su savo teisių pagal šią Sutartį naudojimu, nereiškia, jog Pirkėjas atleidžiamas nuo įsipareigojimų vykdymo ar atsisakoma šių teisių, o atskiras ar dalinis bet kurio įsipareigojimo vykdymas arba bet kurios teisės atskiras ar dalinis naudojimas nereiškia, kad šis įsipareigojimas neturi būti vykdomas arba šia teise negalima toliau naudotis.

18.7. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

18.8. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

18.9. Prašymus arba skundus dėl Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninių vartotojų ginčų nagrinėjimo platformoje: ec.europa.eu.

18.10. Vartotojų ginčus neteismine tvarka sprendžia Vartotojų ginčų nagrinėjimo neteismine tvarka komisija, kurios adresas: Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 25 LT-01402 Vilnius Lietuva, www.vvtat.lt.

18.11. Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams, originalūs produktai gali skirtis nuo vaizduojamų. Nurodytos nuotraukos negali būti panaudotos kaip pretenzijų pagrindas. Jei kyla abejonių dėl nurodyto produkto, kreipkitės į pardavimų vadybininką prieš įsigyjant prekę. Prekė laikoma kokybiška, jie ji atitinka Internetinėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelį ar aprašymą.

18.12  Teisė nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties juridiniams asmenims nėra taikoma. 

INFORMUOSIME KAI TURĖSIME PREKĘ SANDĖLYJE Žemiau palikite galiojantį el. pašto adresą.
Įveskite prekę arba prekių kategoriją, pvz.: Samsung S21